Part NumberAlternate P/NCommunicationsPower SupplyCase RatingPrice
FSVEYY12-SYYYB-NFSVEYY12SYYYBNNone100 to 240VAC (50/60Hz)NEMA 4X (IP66)$2,249.00
FSVEYY12-HYYYB-NFSVEYY12HYYYBNNone100 to 240VAC (50/60Hz)NEMA 6 (IP67)$2,909.00
FSVEYY42-SYYYB-NFSVEYY42SYYYBNNone20 to 30VDCNEMA 4X (IP66)$2,249.00
FSVEYY42-HYYYB-NFSVEYY42HYYYBNNone20 to 30VDCNEMA 6 (IP67)$2,909.00
FSVEDY12-SYYYB-NFSVEDY12SYYYBNRS485100 to 240VAC (50/60Hz)NEMA 4X (IP66)$2,449.00
FSVEDY12-HYYYB-NFSVEDY12HYYYBNRS485100 to 240VAC (50/60Hz)NEMA 6 (IP67)$3,109.00
FSVEDY42-SYYYB-NFSVEDY42SYYYBNRS48520 to 30VDCNEMA 4X (IP66)$2,449.00
FSVEDY42-HYYYB-NFSVEDY42HYYYBNRS48520 to 30VDCNEMA 6 (IP67)$3,109.00